På nytt tilbyr Universitetet i Bergen våren og hausten 2018 eit emne på totalt 15 studiepoeng for "tilsette innan kriminalomsorg, skule- og opplæring, barnevern eller i anna sosialfagleg arbeid". Søknadsfrist 1. februar 2018.

Du finn meir informasjon på Universitetet i Bergen sine nettsider.