Kompetanse Noreg har kome med ein rapport om karriererettleiing til innsette i norske fengsel. Rapporten tek utgangspunkt i intervju med rådgjevarar innan opplæring i kriminalomsorga.

Meir omtale av rapporten og nedlastbar rapport finn du i lenke til høgre.