Fylkesmannen i Hordaland og Oslo kommune ved Grønland voksenopplæringssenter arrangerer samling for skoleeigarar og leiarar på Hotell Scandic St. Olavsplass i Oslo 17. - 18. april 2018.

 

 

Fylkesmannen i Hordaland og Grønland voksenopplæringssenter ønskjer velkomen til samling i Oslo. 

Målgruppe for samlinga er fylkesadministrativt tilsette, rektorar og avdelingsleiarar.

For påmelding, førebels program med meir, sjå lenker og vedlegg til høgre.