Kurs og konferansar

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
April 2019
24. apr - 26. apr 17 Fylkesmannen i Vestland og fagkoordinatorane Oppikrim-dagane 2019 Bergen sentrum: Hotel Grand Terminus
September 2019
18. sep 38 FMVL i samarbeid med koordinator og oppfølgingsklassane Samling for oppfølgingsklassar Trondheim
19. sep 38 ND, TAFU, koordinator for oppfølgingsklassane, friomsorga, ND-kontaktperson frå Hedmark fylkeskommune og FMVL Sektorovergripande samarbeid om opplæring ved tilbakeføring etter soning og ved soning i samfunnet Trondheim