Kurs og konferansar

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
September 2019
18. sep 38 FMVL i samarbeid med koordinator og oppfølgingsklassane Samling for oppfølgingsklassar Trondheim
19. sep 38 ND, TAFU, koordinator for oppfølgingsklassane, friomsorga, ND-kontaktperson frå Hedmark fylkeskommune og FMVL Sektorovergripande samarbeid om opplæring ved tilbakeføring etter soning og ved soning i samfunnet Trondheim