Nordisk arbeidsgruppe for IKT

Nordisk nätverk för utbildning i fängelse presenterar fem podcasts og videoar om arbeidet med IT-system og innsattes digitaliseringsferdigheter i fengsel i dei nordiske landa. 

Les mer

Påmelding til Oppikrimdagane 2020 - Ny frist: 26.februar

- fagsamlinga og leiarsamlinga for opplæring innan kriminalomsorga
Fylkesmannen i Vestland og dei nasjonale fagkoordinatorane ønskjer alle som arbeider med opplæring innan kriminalomsorg hjarteleg velkomne til Oppikrim-dagane 2020! Utsett frist: Påmelding innan 26. februar 2020.

Les mer

Tilstandsrapport 2018

Med denne rapporten vil Fylkesmannen i Vestland (FMVL) peike på nokre trekk ved utviklinga innan opplæring i kriminalomsorga i 2018. Vi vil òg løfte nokre tema som krev merksemd i tida framover.

Les mer

Budsjettforslaget for 2020

Departementet foreslår i Prop. 1S (2019 – 2020) 292,5 mill. kroner til opplæring i kriminalomsorga.

Les mer

Nordisk arbeidsgruppe for karriererettleiing

Veilederforum (utdanning.no) har intervjua Gry Helgerud og Geir Syvertsen om karriererettleiing i fengsel og deira arbeid med dette i den nordiske arbeidsgruppa. Sjå lenke til artikkel til høgre:

Les mer

Vinnar av innovasjonscamp for innsette 2019

I samarbeid med kriminalomsorga og Fylkesmannen i Vestland, inviterte Ungt entreprenørskap for fjerde gang til nasjonal konkurranse innanfor innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og nyskaping. I år var det Scandic Brennemoen og Bioeconomy region Østfold fylkeskommune som ga oppdrag. Den gjevaste prisen gjekk i år til Ilsengbordet drikk deg tørr, Hedmark fengsel, Ilseng avdeling.

Les mer

Oppikrim-dagane 2019

Fylkesmannen i Vestland og dei nasjonale fagkoordinatorane arrangerte Oppikrim-dagane i Bergen 24.-26.april 2019.

Her finn du program og presentasjonar. 

Les mer

Ny tilskotsordning for opplæring innanfor kriminalomsorga

I samband med statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1 S (2018-2019)) frå Kunnskapsdepartementet blir det lagt fram nye retningsliner for tilkotsordninga. 

 

Les mer

Referat frå samling for oppfølgingsklassane og TAFU

Samling for oppfølgingsklassane og TAFU blei arrangert i Bergen 29. - 30. august 2018. Samlinga blei arrangert i samarbeid mellom Fossane, koordinator for oppfølgingsklassane og FMHO. Referat og presentasjonar frå samlinga finn du til høgre.  

Les mer

Etter og videreutdanning - Kriminalomsorg som læringsarena

På nytt tilbyr Universitetet i Bergen våren og hausten 2019 eit emne på totalt 15 studiepoeng for "tilsette innan kriminalomsorg, skule- og opplæring, barnevern eller i anna sosialfagleg arbeid". Søknadsfrist 10. februar 2019.

Les mer