Foriner er eit internasjonalt Erasmus+prosjekt, der ein ser etter gode løysingar for fjernundervising av innsette frå andre land og med andre språk. På konferansen i Brussel får ein presentert ei evaluering av resultata og ulike modellar som har vore i fokus.

Målgruppa for konferansen er følgjande:
Professionals  from all over Europe who work actively in the field of prison education, ​detention and digitalization in prison.

Påmeldingsfrist 1.november.

Påmelding og program:
http://www.foriner.com/?p=804