- fagsamlinga og leiarsamlinga for opplæring innan kriminalomsorga
Fylkesmannen i Vestland og dei nasjonale fagkoordinatorane ønskjer alle som arbeider med opplæring innan kriminalomsorg hjarteleg velkomne til Oppikrim-dagane 2020! Utsett frist: Påmelding innan 26. februar 2020.

Påmelding til oppikrimdagane