Invitasjon til Oppikrimdagane 2021 - Digital fagkonferanse 27. - 29. april. 

Program og påmelding kjem i første veken av mars. Sjå vedlegg til høgre for meir informasjon.