I samarbeid med kriminalomsorga og Fylkesmannen i Hordaland, inviterte Ungt entreprenørskap for andre gang til nasjonal konkurranse innanfor innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og nyskaping. I år var det mange og gode bidrag i alle kategoriar. Det er ulike priskategoriar, men den gjevaste prisen gjekk i år til Keys to Oslo, Oslo fengsel.

Foto: Innovasjonscamp / Innovasjonscamp

Nivået har vore høgt, og juryarbeidet utfordrande. Juryen skulle ønskje at alle kunne bli premierte for den flotte jobben som er lagt ned i alle bidrag. I ein konkurranse er det slik at vi må kåre ein vinnar. Juryen argumenterer slik for sitt val av total vinner i innovasjonscamp 2017:

«Vinneren er høyt oppe i alle kategorier. Det er et gjennomarbeidet produkt og presentasjonen og forretningsplanen er meget god. Produktet egner seg godt for kommersialisering og er overførbart til hele landet. Juryen er dypt imponert!»

Og vidare frå oppsummering frå bransjen:

«I bransjen legger vi stor vekt på at en god suvenir skal ha en stor grad av anvendelighet i tillegg til at utforming skal kunne gi assosiasjoner til suveniren sin opprinnelsessted. Kombinasjonen brukervennlighet, design og nytte gjorde at dette produktet kom på toppen. Profilering av destinasjonen kommer tydelig fram gjennom et meget godt og tiltalende design. Ideen er overførbar til ulike destinasjoner og er en salgbar suvenir. Produktet egner seg godt for kommersialisering og bør presenteres for bransjen.»

Representant frå oppdragsgjevar Visit Østfold seier vidare:

«Vinneren har en tydelig beskrevet forretningside og mål. De har en god organisering av bedriften. Økonomien ivaretas og beskrives gjennom bruk av kriminalomsorgens interne skjema. De viser et godt markedspotensial, har en klar fremdriftsplan og god HMS dokumentasjon. De skårer godt på alle kriterier og har en meget godt gjennomarbeidet og oversiktlig forretningsplan.»

Som total vinner av Innovasjonscamp i Kriminalomsorgen 2017 gratulerer vi: «Keys to Oslo, Oslo fengsel»

Sjå vedlegga til høgre for meir informasjon om innoivasjonscamp 2017 og frå jury.