Gjennom Stortingsproposjon nr. 1, 1996-1997, blir fylkeskommunene bedne om, i samarbeid med blant anna fengselsleiing og andre samarbeidspartnarar, å lage ein samla plan for opplæringa i kvart fylke.

Oversikt over fylkesplanar:

Akershus 2015-2017

Aust-Agder 2011-2015

Buskerud 2015-2019

Finnmark 2009-2011

Hedmark

Hordaland 2007-2010

Møre og Romsdal

Nordland

Nord-Trøndelag 2012-2015

Oppland 2013-2015

Oslo 2015

Rogaland 2017 - 20120

Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag

Telemark 2016 - 2020

Troms 2012-2014

Vest-Agder

Vestfold 2016-2020

Østfold 2018-2021