Gjennom Stortingsproposjon nr. 1, 1996-1997, blir fylkeskommunene bedne om, i samarbeid med blant anna fengselsleiing og andre samarbeidspartnarar, å lage ein samla plan for opplæringa i kvart fylke.

Oversikt over fylkesplanar:

Oslo: Oslo 2015

Viken: Akershus 2015-2017

Buskerud 2015-2019

Østfold 2018-2021

Innlandet: Oppland 2013-2015

Vestfold og Telemark: Telemark 2016 - 2020

Vestfold 2016-2020

Agder: Aust-Agder 2011-2015

Rogaland: Rogaland 2017 - 20120

Vestland: Hordaland 2007-2010

Møre og Romsdal: Møre og Romsdal

Trøndelag: Nord-Trøndelag 2012-2015

Nordland: Nordland

Troms og Finnmark: Troms 2012-2014

Finnmark 2009-2011