Rapportane omtalar ulike sider ved innsatsen innan opplæring i kriminalomsorga og er eit viktig ledd i den systematiske resultatoppfølginga av dette området i samsvar med tilskuddsforvaltninga.

Til høgre finn du tilstandsrapportar fleire år tilbake i tid. Desse publiseras vanlegvis seinvår året etter rapportering.