Fylkesmannen i Hordaland har oppnemnd fagkoordinatorar på sentrale fagfelt i opplæring innanfor kriminalomsorga. Arbeidet til fagkoordinatorane er knytt til nettverksbygging på deira fagområde.

Kven er fagkoordinatorane og kva gjer dei?

Fagkoordinatorane organiserer ei årleg samling for alle skuletilsette innan opplæring i kriminalomsorga i Noreg (Inspirasjon og deling), og ved høve organiserer dei og  samlingar og diskusjonar for lærarar i sine faggrupper.

Lærarane i fagnettverket har tilgang til ein læringsplattform som kan nyttast til informasjon, deling og diskusjonar. Dei lyfter så fram aktuelle problemstillingar og utfordringar frå fagnettverket til Fylkesmannen i Hordaland, og er på den måten bindeledd mellom Fylkesmannen i Hordaland og lærarane innanfor dei ulike faga.


Send ein e-post til fagkoordinator(ane) for dine fag for å bli medlem og få tilgang til kommunikasjonskanalane for faggruppa. Kontaktinformasjon til fagkoordinator i dei
ulike faggruppene finn her:

Fagkoordinator for praktisk-estetiske fag:
Torbjørn Rodal, 1@torbjornrodal.no

Fagkoordinator for samfunnsfaga:
Tore Lund, torlun@ostfoldfk.no

Fagkoordinator for IKT:
Cathrin W. Aasgaard, Cathrin.Watto.Aasgaard@mrfylke.no

Fagkoordinator for norsk:
Kirsti Kvalø, kirkva@vgs.nfk.no

Fagkoordinator for språkfag:
Rosemary Thompson, rosemart@ostfoldfk.no

Fagkoordinatorar for yrkesfag:
Tore Nybø, tore.nybo@t-fk.no
Edvin Berg, edvin.berg@skole.rogfk.no
Yngve Mathisen, yngmat@ostfoldfk.no 

Fagkoordinator for rådgjevnad:
Gry Helgerud, gry.helgerud@bfk.no

Fagkoordinator for realfag:
Terje Bjerga terjebj@vfk.no

Fagkoordinator for oppfølgingsklassene:
Anders Råen anders.raen@ntfk.no