Fylkesmannen i Vestland har ei rekkje samarbeidspartar som er sentrale for å kunne skape eit best mogleg opplegg for elevar innan opplæring i kriminalomsorga.

  • Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
  • ND-sentra (Narkotikaprogram med domstolkontroll)
  • Najonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX)
  • Nasjonalbiblioteket
  • Helsetenester
  • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)