Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) held fram med å konvertere alle fengsel/skular til IKT-løysinga Desktop for skulen (DFS). Saman med Fylkesmannen i Hordaland (FMHO) inviterer dei til samling om den vidare konverteringa. 

Samlinga er meint for skular/ fengsel som enno ikkje har DFS. Målsetjinga er å forebu både skular og fengsla på prosessane rundt konverteringa, slik at ein oppnår ein mest mogleg problemfri overgang.

Spørsmål?
Tilsette i skulen - kontakt FMHO: Cecilie Høisæter fmhocth@fylkesmannen.no
Tilsette i fengsel - kontakt KDI: Vidar Hanto  vidar.hanto@kriminalomsorg.no eller  
                                                Kristoffer Birkenes Kristoffer.Birkenes@kriminalomsorg.no

 

Påmeldinga er no stengt.