Velkommen til Oppikrim-dagane 2021:
- fagsamlinga og leiarsamlinga for opplæring innan kriminalomsorga

Statsforvaltaren i Vestland og dei nasjonale fagkoordinatorane ønskjer alle som arbeider med opplæring innan kriminalomsorg hjarteleg velkomne til Oppikrim-dagane 2021.

Stad: Digital fagkonferanse organisert og sendt frå Stavanger sentrum, Clarion hotel Stavanger

Oppikrim-dagane er to digitale samlingar i eitt:

Hovudkonferanse (tidlegare fagsamlinga "Inspirasjon og deling")
Onsdag 28.april kl 09:30 - 15:00
Torsdag 29.april kl 09:30 - 14:00

Skoleleiar- og eigarsamling dagen før hovudkonferansen
Tysdag 27. april kl. 09.30 - 15:00 
Målgruppe tysdag er leiarar, rektorar og fylkesadministrasjon 

Program og tema  -  førebels program kjem i slutten av februar 
Onsdag 28.april: plenum og tverrfaglege parallellsesjonar -  for alle
Torsdag 29.april: program i faggrupper - for fagnettverka

Påmelding – skjema
Her

Frist for påmelding 20. mars 2021. 

Obs: grunna GDPR-reglar må alle deltakarar melde seg på individuelt.

Prisar
Deltaking: All dagdeltaking på Oppikrim-dagane er kostnadsfri.
Kun skriftleg avbestilling.