Med denne samlinga ønskjer Fylkesmannen i Hordaland å fremje fagleg oppdatering, diskusjon og erfaringsutveksling mellom oppfølginsklassane. Frist for påmelding: 20. august 2015.

Detaljert program for dagane er under arbeid.

Kontaktperson: Terje Røstvær, fmhoter@fylkesmannen.no, Tlf: 55 57 22 80