Fylkesmannen i Hordaland arrangerer saman med Hedmark fylkeskommune samling for skoleeigarar og leiarar innan opplæring i kriminalomsorga på Hamar 27. og 28. april 2016. 

I spalta til høgre finn du invitasjonsbrev. Her ligg og praktisk informasjon om reise, info om tog  m.v. 

Til høgre finn du også førebels program for samlinga.

Frist for påmelding er 5. april 2016.

Velkomen til samling på Hamar!