Universitetet i Bergen tilbyr våren og hausten 2017 eit emne på totalt 15 studiepoeng for "tilsette innan kriminalomsorg, skule- og opplæring, barnevern eller i anna sosialfagleg arbeid". Ny utsatt søknadsfrist er 10.01.2017

Du finn meir informasjon på Universitetet i Bergen sine nettsider.  Her finn du og eit intervju med Lise Øen Jones som er ansvarleg for tilbodet ved UIB.