- fagsamlinga og leiarsamlinga for opplæring innan kriminalomsorga

Fylkesmannen i Vestland har etter ei samla vurdering teke avgjerd om å avlyse Oppikrimdagane 24. – 26. mars 2020. 

Vi ber om orsak for moglege problem dette kan føre med seg.

   .