Invitasjon til Oppikrimdagane 2021: leder- og fagsamling for opplæring innanfor kriminalomsorga - Digital fagkonferanse 27. - 29. april. 

Statsforvaltaren i Vestland og dei nasjonale fagkoordinatorane ønsker alle tilsette i skolekstoren som arbeider med opplæring innanfor kriminalomsorga velkommen. 

"Oppikrimdagane 2021" er to digitale samlingar i eitt:

Hovudkonferanse (tidlegare fagsamlinga "Inspirasjon og deling")
Onsdag 28.april kl 09:30 - 15:00
Torsdag 29.april kl 09:30 - 14:00

Skoleleiar- og eigarsamling dagen før hovudkonferansen
Tysdag 27. april kl. 09.30 - 15:00 

Målgruppe:

Tysdag 27. april: leiarar, rektorar og fylkesadministrasjon 
Onsdag 28.april: plenum og tverrfaglege parallellsesjonar -  for alle
Torsdag 29.april: program i faggrupper - for fagnettverka

Du finn meir om innhalder i fagsamlinga i påmeldingsskjema. Påmelding til "Oppikrimdagane 2021" finn du her.  Grunna GDPR- reglane må alle deltakarane sjølve melde seg på. Konferansen er kostnadsfri. 

Nokre dagar før konferansestart vil alle påmelde få tilsendt mail med tilgang til den digitale plattformen til konferansen.

Førebels program finn du til høgre. 

Frist for påmelding er 20. mars 2021.