I samarbeid med kriminalomsorga og Fylkesmannen i Vestland, inviterte Ungt entreprenørskap for fjerde gang til nasjonal konkurranse innanfor innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og nyskaping. I år var det Scandic Brennemoen og Bioeconomy region Østfold fylkeskommune som ga oppdrag. Den gjevaste prisen gjekk i år til Ilsengbordet drikk deg tørr, Hedmark fengsel, Ilseng avdeling.

Nivået var høgt, og juryarbeidet utfordrande. Juryen argumenterer slik for sitt val av total vinner i innovasjonscamp 2019:

«Vinneren er høyt oppe i alle kategorier. De har en gjennomarbeidet idebeskrivelse, en meget god presentasjon. De har et design tilpasset målgruppen. De er innovative ved at de kombinerer flere kjente produkter på en ny måte. Det er allerede bestillinger på produktet, slik at vi ser at det er et marked for det.»

Som total vinner av Innovasjonscamp i Kriminalomsorgen 2019 gratulerer vi: «Ilsengbordet, drikk deg tørr, Hedmark fengsel, avdeling Ilseng»

Sjå vedlegga til høgre for meir informasjon om innovasjonscamp 2019 og frå jury.