Gjennom Stortingsproposjon nr. 1, 1996-1997, blir fylkeskommunene bedne om, i samarbeid med blant anna fengselsleiing og andre samarbeidspartnarar, å lage ein samla plan for opplæringa i kvart fylke.

Oversikt over fylkesplanar:

Oslo: 

Viken: 

Innlandet

Vestfold og Telemark

Agder 

Rogaland: 

Vestland

Møre og Romsdal 

Trøndelag 

Nordland:

Troms og Finnmark