Rapportane viser ulike sider ved innsatsen innan opplæring i kriminalomsorga og er eit viktig ledd i den systematiske resultatoppfølginga av dette området i samsvar med tilskuddsforvaltninga.

Her finn du rapporttall innan opplæring i kriminalomsorga for perioden 2011 - 2020 

 

Til høgre finn du tilstandsrapportar. Desse publiseras vanlegvis seinvår året etter rapportering.