Innføringskurs - Kriminalomsorga som læringsarena

Universitetet i Bergen vil hausten 2021 gjennomføre kurset Kriminalomsorgen som læringsarena - innføringskurs. Søknadsfrist 1.juni. 

 

Les mer

Oppikrimdagane 2021

Oppikrimdagane 2021: leder- og fagsamling for opplæring innanfor kriminalomsorga - Digital fagkonferanse vart gjennomførd 27. - 29. april. 

Les mer

Kriminalomsorga som læringsarena PED645

UIB tilbyr eit vidareutdanningsemne på bachelornivå som kan vere aktuelt for mange som er tilsett innanfor kriminalomsorga og samarbeidspartar. 

Les mer

Tilstandsrapport 2019

Med denne rapporten vil Fylkesmannen i Vestland (FMVL) peike på nokre trekk ved utviklinga innan opplæring i kriminalomsorga i 2019, og vi vil løfte nokre tema som krev merksemd i tida framover. 

Les mer

Nordisk arbeidsgruppe har publisert plakatar om karriererettleiing

Arbeidsgruppa har sett nærare på korleis karriererettleiing går føre seg i dei nordiske landa for å kunne lære av kvarandre

Les mer

Arkiv