UIB tilbyr eit vidareutdanningsemne på bachelornivå som kan vere aktuelt for mange som er tilsett innanfor kriminalomsorga og samarbeidspartar. 

Universitetet i Bergen tilby vår og haust 2021 eit emne på totalt 15 studiepoeng for "tilsette innan kriminalomsorg, skule- og opplæring, barnevern eller i anna sosialfagleg arbeid". Søknadsfrist er 15. februar 2021.

Du finn meir informasjon på Universitetet i Bergen sine nettsider.