Oppikrimdagane 2021: leder- og fagsamling for opplæring innanfor kriminalomsorga - Digital fagkonferanse vart gjennomførd 27. - 29. april. 

Statsforvaltaren i Vestland og dei nasjonale fagkoordinatorane inviterte alle tilsette i skolekstoren som arbeider med opplæring innanfor kriminalomsorga. 

"Oppikrimdagane 2021" er to digitale samlingar i eitt:

Hovudkonferanse (tidlegare fagsamlinga "Inspirasjon og deling")
Onsdag 28.april kl 09:30 - 15:00
Torsdag 29.april kl 09:30 - 14:00

Skoleleiar- og eigarsamling dagen før hovudkonferansen
Tysdag 27. april kl. 09.30 - 15:00 

Målgruppe:

Tysdag 27. april: leiarar, rektorar og fylkesadministrasjon 
Onsdag 28.april: plenum og tverrfaglege parallellsesjonar -  for alle
Torsdag 29.april: program i faggrupper - for fagnettverka

Program og PP frå nokre av innlegga finn du til høgre.