Etter internasjonale konvensjonar skal ingen nektast rett til utdanning. Retten til opplæring er den same for innsette i fengsel som for andre borgarar i Noreg.
Korleis organiserast dette i praksis?

Ansvaret for administrasjon og gjennomføring av ordninga med opplæring i fengsel er delt mellom fylkeskommunane, Fylkesmannen i Vestland og Utdanningsdirektoratet.
Informasjon om denne ansvarsdelinga finn du her: "Ansvar og organisasjon".