Det er breidt samarbeid mellom skolen i fengsel og arbeidsdrifta. I 2015 la Kriminalomsorgsdirektoratet fram "Arbeidsdriftstrategi for kriminalomsorgen 2015 - 2018". 

.