Påmeldinga til Oppikrimdagane 2022 er klar

Det er no opna for påmelding til Oppikrimdagane 2022. Påmeldingsfrist er 25. februar. 

I år blir samlinga gjennomført 3. - 5. mai på Radisson Blu Hotel i Tromsø. Som tidlegare år, starter konferansen med ei skoleleiar og -eigarsamling dagen før hovudkonferansen.

Meir informasjon og påmelding finn du på sida til arrangementet.  

Publisert 03.02.2022