Korleis kan ein bidra til at flest mogleg av dei yngste innsette både kan starte på, og fullføre utdanning?

Nordisk nettverk for opplæring i fengsel opprettar arbeidsgruppe som skal sjå nærare på utdanning for unge i fengsel 

Arbeidet startar i Malmø i november når Nordisk nettverk for opplæring i fengsel og den nye nordiske arbeidsgruppa held konstitueringsmøte. Fagkoordinatorene Geir Hundvebakke og Magnus Rokne er Noregs representantar i den nye arbeidsgruppa. Sjå artikkel henta frå www.nvl.org for meir informasjon 

Publisert 26.09.2022

Lenkjer