Fagkoordinator for realfag inviterer til fagsamling i Mandal 17.- 18. januar 2023

Fagkoordinator ønskjer å samla faggruppa for realfag med mål om fagleg og sosialt utbytte, men også med tanke på å skapa ei plattform for vidare samarbeid i faggruppa 

Fagkoordinator for realfag inviterer deg som arbeider med matematikk og naturfag innan opplæring i kriminalomsorga, til fagsamling i Mandal 17. - 18. januar 2023 

Finn førebels program for samlinga vedlagt. Påmeldingsfrist er 15. desember 2022. Du melder deg på ved å fylla ut informasjon som blir etterspurd under. Du returnerer ditt svar til fagkoordinator Arne Svinland. Samlinga blir arrangert med støtte frå Statsforvaltaren i Vestland. Lunsj begge dagar og eventuell overnatting på hotell (1 natt) blir betalt av arrangør, medan reise til og frå Mandal og middag tysdag kveld, betalast av kvar enkelt skule 

Namn:

Fag:

Skule:

Fengsel:

Vil du overnatta på hotell frå 17. - 18. januar? 

Ønskjer du å bu saman med annan person, oppgi namn:

Kostbehov / annet? 

Ved spørsmål om denne fagsamlinga eller knytta til faggruppe for realfag, er de velkommen til å ta kontakt med fagkoordinator for realfag, Arne Svinland (Arne.Svinland@mandal.vgs.no / tlf: 916 65 675) 

 

Publisert 11.11.2022

Førebels program