Påmeldinga til leiarsamlinga 2024 er open

Statsforvaltaren i Vestland inviterer rektorar, avdelingsleiarar og tilsette i fylkeskommunen til leiarsamling for opplæring innan kriminalomsorgen. 

Frå og med 2024 blir Oppikrimdagane erstatta med eigne arrangement for leiarar og for lærarar.

Påmeldinga til leiarsamlinga for opplæring innan kriminalomsorga i 2024 er no open. Du finn meir informasjon og påmeldingsskjema ved å trykke her. 

Publisert 15.11.2023