Rettleiar til gjennomføring av modulstrukturerte læreplanar

Her er ein rettleiar for gjennomføring av moduliserte fagplanar utarbeidd for kriminalomsorga og ansvarlege skular innan opplæring innanfor kriminalomsorga. Rettleiaren er i samsvar med ny opplæringslov og forskrift (gjeldande frå og med 01.08.2024) som regulerer modulisert yrkesfagleg opplæring for vaksne.

Arbeidsgruppa oppretta av Statsforvaltaren i Vestland, med mandat om å utarbeida ein rettleiar, håpar og trur at partane kan henta inspirasjon og drahjelp i det arbeidet som partane må gjennomføra for å tilpassa opplæring i samsvar med ny opplæringslov og forskrift (gjeldande frå og med 01.08.2024) som regulerer modulisert yrkesfagleg opplæring for vaksne.

Rettlearen finn du til høgre, saman med aktuelle hjelpedokument og lenker. 

Publisert 28.06.2024