Fylkesplanar

Gjennom Stortingsproposjon nr. 1, 1996-1997, blir fylkeskommunene bedne om, i samarbeid med blant anna fengselsleiing og andre samarbeidspartnarar, å lage ein samla plan for opplæringa i kvart fylke.

Oslo

Plan for opplæring innenforkriminalomsorgen i Oslo 2013 - 2017

Viken

Handlingsplan for opplæring innen kriminalomsorgen i Viken 2021 – 2024

Innlandet

Opplæring i kriminalomsorgen

Vestfold og Telemark

Opplæring i kriminalomsorgen

Agder 

Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Agder 2022 - 2025

Rogaland

Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Rogaland 2017 -2020

Vestland

Møre og Romsdal 

Trøndelag 

Nordland

Fylkesplan for opplæring innen kriminalomsorgen i Nordland 2018 - 2021

Troms og Finnmark