Skole og arbeidsdrift

Det er breidt samarbeid mellom skulen i fengsel og arbeidsdrifta. I 2015 la Kriminalomsorgsdirektoratet fram "Arbeidsdriftstrategi for kriminalomsorgen 2015 - 2018".