Innsette kan ikkje bli nekta tilgang til DFS utan at det blir gjort ei konkret vurdering av søknaden til den innsette

Sivilombodet har kome med ein uttale der ein innsett  hadde fått vedtak frå kriminalomsorga om at han ikkje fekk tilgang til  IKT plattforma DFS, den digitale plattforma som nyttes av deltakarar i opplæring i fengsel.

Sivilombodet har konkludert med at Kriminalomsorga region aust ikkje kunne avslå ein søknad om tilgang til DFS utelukkande ut frå ei vurdering av om DFS-tilgang ville vera «tryggingsmessig uproblematisk».

Du kan lese meir om vurderingane til Sivilombudet i lenken til høgre.

Publisert 21.11.2023

Sivilombudet