Andre rapport frå kartlegginga av norske innsette i 2015

Rapporten «Norske innsett: Utdanning, arbeid, ønske og planar» byggjer primært på ei datainnsamling i norske fengsel hausten 2015. Rapporten er den andre i ein serie på fleire rapportar frå denne datainnsamlinga.

Les mer

Etter og videreutdanning - Kriminalomsorg som læringsarena

Universitetet i Bergen tilbyr våren og hausten 2017 eit emne på totalt 15 studiepoeng for "tilsette innan kriminalomsorg, skule- og opplæring, barnevern eller i anna sosialfagleg arbeid". Søknadsfrist er 30.11.2016. 

Les mer

Samarbeidskonferanse skole, NAV, helse og kriminalomsorg, 8.-9.nov 2016

No er det høve å melde seg på samarbeidskonferanse mellom NAV, kriminalomsorga, helse og skole. Denne finn stad på Fornebu 8.– 9. november 2016. Fylkesmannen i Hordaland oppmodar alle skolar innan opplæring i kriminalomsorga til å ta del.

Les mer

Samling for skuleeigarar og leiarar 2017

Fylkesmannen i Hordaland arrangerer saman med Sør-Trøndelag fylkeskommune samling for skuleeigarar og leiarar innan opplæring i kriminalomsorga i Trondheim 04. og 05. april 2017. 

Les mer

Nordisk nettverk for fengselsundervising: Registrering til fellesnordisk konferanse på Island.

Den lokale arrangementskomiteen på Island har no lagt ut informasjon og påmeldingsskjema, frist 15.juli. Melding om tildeling av plass på konferansen vil bli gjeve første veka i august. 

Les mer

Arkiv