Samarbeidskonferansen 8.-9.november: Evaluering og presentasjonar

Den 8.-9.nov vart det arrangert samarbeidskonferanse mellom NAV, kriminalomsorga, helse og skole.  Evalueringsskjema og presentasjonar finn du på denne nettsida.

 

Les mer

Andre rapport frå kartlegginga av norske innsette i 2015

Rapporten «Norske innsett: Utdanning, arbeid, ønske og planar» byggjer primært på ei datainnsamling i norske fengsel hausten 2015. Rapporten er den andre i ein serie på fleire rapportar frå denne datainnsamlinga.

Les mer

Etter og videreutdanning - Kriminalomsorg som læringsarena

Universitetet i Bergen tilbyr våren og hausten 2017 eit emne på totalt 15 studiepoeng for "tilsette innan kriminalomsorg, skule- og opplæring, barnevern eller i anna sosialfagleg arbeid". Søknadsfrist er 30.11.2016. 

Les mer

Samling for skuleeigarar og leiarar 2017

Fylkesmannen i Hordaland arrangerer saman med Sør-Trøndelag fylkeskommune samling for skuleeigarar og leiarar innan opplæring i kriminalomsorga i Trondheim 04. og 05. april 2017. 

Les mer

Nordisk nettverk for fengselsundervising

Her finn du presentasjonane frå konferansen.

Les mer

Arkiv