Nordisk arbeidsgruppe for IKT

Nordisk nätverk för utbildning i fängelse presenterar fem podcasts og videoar om arbeidet med IT-system og innsattes digitaliseringsferdigheter i fengsel i dei nordiske landa. 

Les mer

Påmelding til Oppikrimdagane 2020 - frist 21.februar

- fagsamlinga og leiarsamlinga for opplæring innan kriminalomsorga
Fylkesmannen i Vestland og dei nasjonale fagkoordinatorane ønskjer alle som arbeider med opplæring innan kriminalomsorg hjarteleg velkomne til Oppikrim-dagane 2020! Påmelding innan 21. februar 2020.

Les mer

Tilstandsrapport 2018

Med denne rapporten vil Fylkesmannen i Vestland (FMVL) peike på nokre trekk ved utviklinga innan opplæring i kriminalomsorga i 2018. Vi vil òg løfte nokre tema som krev merksemd i tida framover.

Les mer

Budsjettforslaget for 2020

Departementet foreslår i Prop. 1S (2019 – 2020) 292,5 mill. kroner til opplæring i kriminalomsorga.

Les mer

Nordisk arbeidsgruppe for karriererettleiing

Veilederforum (utdanning.no) har intervjua Gry Helgerud og Geir Syvertsen om karriererettleiing i fengsel og deira arbeid med dette i den nordiske arbeidsgruppa. Sjå lenke til artikkel til høgre:

Les mer

Arkiv