Karriererettleiing innan opplæring i kriminalomsorga

Kompetanse Noreg har kome med ein rapport om karriererettleiing til innsette i norske fengsel. Rapporten tek utgangspunkt i intervju med rådgjevarar innan opplæring i kriminalomsorga.

Les mer

Ny, tverretatleg strategi for å hindre tilbakefall til kriminalitet

I "Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017–2021", går fleire departement saman om ein felles strategi for å hindre tilbakefall til kriminalitet. 

Les mer

Ein stor takk til Suzanne Five

Suzanne Five frå Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) går i dag av med pensjon. Five har i ei årrekke vore KDI sin nasjonale kontaktperson for Fylkesmannen i Hordaland (FMHO) og skulen. Å tale skulesektoren si sak i KDI er eit arbeid ho har utført med største alvor, eit sterkt engasjement og ei imponerande evne til å arbeide langsiktig og målretta for å finne betre løysingar.

Les mer

Vinnar av innovasjonscamp for innsette 2017

I samarbeid med kriminalomsorga og Fylkesmannen i Hordaland, inviterte Ungt entreprenørskap for andre gang til nasjonal konkurranse innanfor innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og nyskaping. I år var det mange og gode bidrag i alle kategoriar. Det er ulike priskategoriar, men den gjevaste prisen gjekk i år til Keys to Oslo, Oslo fengsel.

Les mer

Praksisattestar frå arbeidsdrift i fengsla

Den 3. januar sende Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ut eit brev som omhandla praksisattestar frå arbeidsdrifta i fengsel. Dette brevet kan gi rom for misforståingar.

Les mer

Arkiv