Samlingar for rektorar, avdelingsleiarar og fylkesadministrativt tilsette 2017

I Trondheim 4. og 5.april 2017 arrangerer Fylkesmannen i Hordaland den årlege samlinga for skuleeigarar og leiarar. Målgrupper er rektorar, avdelingsleiarar og fylkesadministrasjon. Medarrangør er Sør-Trøndelag fylkeskommune.

I forkant av samlinga - 3.april - vert det i tillegg eit eige møte for dei tilsette i fylkesadministrasjon.

Les mer

Inspirasjon og deling 9.-10.februar 2017 - Lillestrøm

Vi har lagt ut presentasjonar og evalueringsskjema for fagsamlinga 2017.

Les mer

Nasjonale DFS-stillingar lyst ut i Hordaland fylkeskommune

Fylkeskommunane har vorte samde om at Hordaland fylkeskommune skal ha eit nasjonalt ansvar for pedagogisk programvare i IKT-systemet Desktop for skolen (DFS). Hordaland fylkeskommune har difor no lyst ut 2 stillingar knytt til dette arbeidet. 

 

Les mer

Ny frist: Etter og videreutdanning - Kriminalomsorg som læringsarena

Universitetet i Bergen tilbyr våren og hausten 2017 eit emne på totalt 15 studiepoeng for "tilsette innan kriminalomsorg, skule- og opplæring, barnevern eller i anna sosialfagleg arbeid". Ny utsatt søknadsfrist er 10.01.2017

Les mer

Varsel om innovasjonscamp for innsette i 2017

I samarbeid med kriminalomsorga og Fylkesmannen i Hordaland, inviterer Ungt entreprenørskap for andre gang til nasjonal konkurranse innanfor innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og nyskaping. Dette tek form av ein innovasjonscamp 6. til 20. mars 2017.

Les mer

Arkiv