Samling for skuleeigarar og leiarar 2017

Fylkesmannen i Hordaland arrangerer saman med Sør-Trøndelag fylkeskommune samling for skuleeigarar og leiarar innan opplæring i kriminalomsorga i Trondheim 04. og 05. april 2017. 

Les mer

Samarbeid for ei god løslating

Ein samarbeidskonferanse mellom NAV, kriminalomsorga, helse og skole på Fornebu
8.– 9. november 2016

Les mer

Nordisk nettverk for fengselsundervising: Registrering til fellesnordisk konferanse på Island.

Den lokale arrangementskomiteen på Island har no lagt ut informasjon og påmeldingsskjema, frist 15.juli. Melding om tildeling av plass på konferansen vil bli gjeve første veka i august. 

Les mer

Første rapport frå kartlegginga av innsette i 2015

Rapporten «Norske innsett: Utdanningsmotivasjon og hinder for utdanning i fengsel» byggjer primært på ei datainnsamling i norske fengsel hausten 2015. Rapporten er den første i ein serie på fleire rapportar frå denne datainnsamlinga.

Les mer

Erasmus+ kontaktseminar for fengselsundervising, oktober 16, Finland

Er du og din skule interessert i å ta del i europeiske prosjekt innan fengselsundervising?
Ønskjer du å lære meir om Erasmus+ ?
Har du ein idé til eit nytt prosjekt, men treng europeiske partnarar?  Frist 15.juni.

Les mer

Arkiv