Fagsamling for yrkesfaglærarar i Trondheim 23. – 24. november

Fagkoordinatorene for yrkesfag inviterer yrkesfaglærarar som arbeider med opplæring i kriminalomsorgen til fagsamling i Trondheim 23. – 24. november 2022.

Fagkoordinatorene ønsjker å samle faggruppa for yrkesfag på denne samlingen med mål om faglig og sosialt utbytte, men også med tanke på å skape ein plattform for vidare samarbeid i faggruppa, som inkluderer «harde» og «mjuke» yrkesfag.

 

Samlingen arrangeres i samarbeid mellom fagkoordinatorene for yrkesfag og skoleavdelingen i Trondheim fengsel, med støtte frå Statsforvalteren i Vestland.

 

Programmet for samlingen finn du på denne sida. Påmeldingsfrist er fredag 30.september 2022.

 

Du melder deg på ved å sende informasjonen som er etterspurt under til

Jan Roger Hildrum, janhi@trondelagfylke.no.

 

Navn:

Fag:

Skole:

Fengsel:

Vil du overnatte på hotell fra onsdag 23. – torsdag 24. november?

Kostbehov?

Annet?

 

Spørsmål om samlinga kan rettast til ein av fagkoordinatorane for yrkesfag:

 

Jan Roger Hildrum          janhi@trondelagfylke.no

Edvin Berg                        edvin.berg@skole.rogfk.no      

Tone L. Hassel                 tonehas@viken.no

Publisert 22.09.2022
Dato:
23. november 2022 10:30 - 24. november 2022 14:00
Stad:
Trondheim
Arrangør:
Fagkoordinatorar for yrkesfag
Målgruppe:
Yrkesfaglærarar i opplæring i kriminalomsorga

Dokument