Kurs og konferansar

Vis for år

Dato Arrangement Arrangør Stad
Februar 2024
14. feb - 15. feb
Leiarsamling for fylkesbyråkratar, rektorar og avdelingsleiarar innan opplæring i kriminalomsorga
Statsforvaltaren i Vestland og Akerhus fylkeskommune
Gardermoen (Comfort Hotel Runway)