Kurs og konferansar

Vis for år

Dato Arrangement Arrangør Stad
Oktober 2022
19. okt - 20. okt
Samling for oppfølgingsklassar, ND og TAFU
Fagkoordinator Anne Moen, Innlandet fylkeskommune ved Tor Syversen og Statsforvaltaren i Vestland
Hamar
November 2022
23. nov - 24. nov
Fagsamling for yrkesfaglærarar i Trondheim 23. – 24. november
Fagkoordinatorar for yrkesfag
Trondheim
April 2023
25. apr - 27. apr
Oppikrimdagane 2023
Statsforvaltaren i Vestland, fagkoordinatorgruppa og Agder fylkeskommune
Kristiansand