Kurs og konferansar

Vis for år

Dato Arrangement Arrangør Stad
September 2023
20. sep - 21. sep
Samling for oppfølgingsklassar, TAFU og ND - 2023
Fagkoordinator for tilbakeføring, oppfølgingsklassen "Furuskogen" og Statsforvaltaren i Vestland
Steinkjer
05. sep - 06. sep
Dialogkonferanse for realfag 2023
Fagkoordinator for realfag, skoleavdeling Bodø fengsel og Statsforvaltar i Vestland
Bodø
April 2023
25. apr - 27. apr
Oppikrimdagane 2023
Statsforvaltaren i Vestland, fagkoordinatorgruppa og Agder fylkeskommune
Kristiansand