Faggruppe for realfag, dialogkonferanse

Velkommen til dialogkonferanse for faggruppa i realfag, der vi skal jobbe med erfaringsutveksling, døme frå praksis, programmering og ny Teams-løysing. 

Nettverksmøter erstatter Oppikrim

Fagnettverket vårt erstatter no Oppikrim,som de kan lese meir om her. Dette fører til vedvarande samlingar i nettverket vårt. Neste samling er planlagt til 17-18 april 2024 på Gardermoen, så hald av dagane!

(Endelig dato og sted blir stadfestapå nyåret, så vent med flybillettane.)

Vi starter med lunsj klokken 11:30 dag ein og avslutter felles opplegg med lunsj fra klokken 13 – 14 dag to.

Erfaringsdeling og Teams for education

Hovedfokus blir erfaringsutveksling, døme frå praksis, programmering og ny Teams-løysing. Meir informasjon om denne løyinga kan de lese om i dokumentet i høyremenyen på denne sida. 

Eg gler meg til å sjå dykk på nyåret, og til å saman utvikle ferdigheiter for å gi elevane våre det beste.

Publisert 28.12.2023
Dato:
17. april 2024 11:30 - 18. april 2024 14:00
Stad:
Gardermoen
Arrangør:
Fagkoordinator for realfag, Arne Svindland
Målgruppe:
Faggruppa for realfag

Fagkoordinator realfag