Faggruppe for yrkesfag, dialogkonferanse

Velkomen til Dialogkonferansen for yrkesfag 2024 på Bryne, Jæren Hotell, 24. og 25. april, ei samling for yrkesfaglærarar i opplæring i kriminalomsorga.

Dialogkonferanser erstatter Oppikrimdagane

Samlingar for fagnettverket vårt erstatter no Oppikrimdagane, som de kan lese meir om her. Dialogkonferansen 2024 tilbyr yrkesfaglærarar ei plattform for erfaringsutveksling og fagleg utvikling.

Vi starter kl 10 onsdagen og avslutter ca kl 15 på torsdagen, sjå programmet og teaserfilm i høgremenyen på denne sida.  

Programmet starter med innlegg frå Inge Johnsen, kokk og Paal Breivik frå Statsforvaltaren i Vestland, med fokus på temaer som 'Måltid mer enn mat' og 'Modulisert voksenopplæring i yrkesfag'.

Dag to byr på ein tur til Åna fengsel med innsikt i undervisning under særskilte forhold. Bli med for å utveksle erfaringar og byggje nettverk.

Praktisk info om påmelding, overnatting og reise

Påmelding skjer via lenka på høgremenyen her, og fristen er 23. februar.

Overnatting og mat blir dekka av fagnettverket, men de må sjølve ordne med og betale for reise. 

 

 

Publisert 14.11.2023
Dato:
24. april 2024 10:00 - 25. april 2024 16:00
Stad:
Jæren hotell/Åna fengsel
Arrangør:
Fagkoordinatorane Tone L. Hassel, Jan Roger Hildrum og Edvin Berg
Målgruppe:
Faggruppa for yrkesfag

Dokument

Teaserfilm for samlinga.

Fagkoordinator