Faggruppe for rådgivarar, dialogkonferanse

Påmeldingsskjema og førebels program er no tilgjengeleg til høgre på denne sida. Påmeldingsfrist er 20. mars 

 

Karriererettleiing, nettverksbygging og erfaringsdeling

Velkommen til dialogkonferanse for rådgivarar som arbeider med opplæring i kriminalomsorga. Hovudtema fagleg, vil på denne dialogkonferansen vera karriererettleiing i ulike institusjonar innen kriminalomsorga. I løpet av konferansen skal me arbeida med temaet gjennom innlegg frå eksterne, og gjennom erfaringsdeling og dialog. Heile konferansen vil ha som overordna mål å stryrkja rådgivargruppa, og utvikla kunnskapane våre til det beste for deltakarane våre. Vidare arbeid i faggruppa vår vil også vera ein viktig del. 

 

Dialogkonferansar for faggruppene erstattar Oppikrimdagane i 2024

Dette kan de lesa meir om i artikkelen Faggruppene har separate dialogkonferansar og leiargruppa får eigen samling det kommande året, som de finn under Nyhende her på www.oppikrim.no

 

Dialogkonferanse på Hamar i april 

Første dialogkonferanse blir halden 23. - 25. april 2024 på Hamar. Det tek i underkant av ein time med tog frå Gardermoen til Hamar, og det er under fem minutt å gå til hotellet. Me startar med sosialt samvær og middag klokken 17:30 på dag ein, og me avsluttar med felles lunsj klokken 11:30 på dag tre. Det blir moglegheit for eit kort fengselsbesøk etter lunsj siste dag for dei som ønskjer det (høg og låg tryggleik, oppfølgingsklasse). 

Eg ser fram til å endeleg vera saman med dykk på den første dialogkonferansen.

 

Kontaktinformasjon

Ønskjer du å bli medlem av faggruppa, ta kontakt med meg, fagkoordinator Hilde Frostad. Kontaktinformasjon finn du under Fagnettverk her på www.oppikrim.no 

Publisert 06.11.2023
Dato:
23. april 2024 17:30 - 25. april 2024 13:00
Stad:
Hamar
Arrangør:
Fagkoordinator Hilde Frostad
Målgruppe:
Faggruppa for rådgivarar.