Tilstandsrapportar

Rapportane viser ulike sider ved innsatsen innan opplæring i kriminalomsorga og er eit viktig ledd i den systematiske resultatoppfølginga av dette området i samsvar med tilskuddsordninga.

Tilstandsrapport del 1 er ein tekstrapport med utvalde tallanalysar. Tilstandsrapport del 2 er ein Excel bok med detaljerte oppsummeringar av all rapportering. Del 2 er ein nedlastbar Excel bok årene fram til 2020. Frå og med 2020 er del 2 ein meir dynamisk fil vist i nettlesar.