Etter internasjonale konvensjonar skal ingen nektast rett til utdanning. Retten til opplæring og utdanning er den same for innsette i fengsel som for andre borgarar i Noreg. Fylkeskommunane er fagleg og administrativt ansvarlege for utdanninga i fengsla. Det er lokale vidaregåande skular som har det praktiske ansvaret for opplæringa. Statsforvaltaren i Vestland er delegert (frå Udir) eit fagleg koordinerande ansvar for opplæringa innan kriminalomsorga i Noreg.

Hendingar

Samling for oppfølgingsklassar, ND og TAFU
19. oktober - 20. oktober
Hamar
Fagkoordinator Anne Moen, Innlandet fylkeskommune ved Tor Syversen og Statsforvaltaren i Vestland
Fagsamling for yrkesfaglærarar i Trondheim 23. – 24. november
23. november - 24. november
Trondheim
Fagkoordinatorar for yrkesfag
Oppikrimdagane 2023
25. april - 27. april
Kristiansand
Statsforvaltaren i Vestland, fagkoordinatorgruppa og Agder fylkeskommune
Vis alle