Etter internasjonale konvensjonar skal ingen nektast rett til utdanning. Retten til opplæring og utdanning er den same for innsette i fengsel som for andre borgarar i Noreg. Fylkeskommunane er fagleg og administrativt ansvarlege for utdanninga i fengsla. Det er lokale vidaregåande skular som har det praktiske ansvaret for opplæringa. Statsforvaltaren i Vestland er delegert (frå Udir) eit fagleg koordinerande ansvar for opplæringa innan kriminalomsorga i Noreg.

Hendingar

Samling med tema: Unge innsatte, 15 – 24 år
21. oktober - 22. oktober
Clairon Hotel, Stavanger
Statsforvaltaren i Vestland og fagkoordinatorane for temaet unge innsette
Oppikrimdagane 2022
3. mai - 5. mai
SAS, Radisson Blue, Tromsø
Statsforvaltaren i Vestland og fagkoordinatorane OIK
Vis alle