Etter internasjonale konvensjonar skal ingen nektast rett til utdanning. Retten til opplæring og utdanning er den same for innsette i fengsel som for andre borgarar i Noreg. Fylkeskommunane er fagleg og administrativt ansvarlege for utdanninga i fengsla. Det er lokale vidaregåande skular som har det praktiske ansvaret for opplæringa. Statsforvaltaren i Vestland er delegert (frå Udir) eit fagleg koordinerande ansvar for opplæringa innan kriminalomsorga i Noreg.

Hendingar

Faggruppe for rådgivarar, dialogkonferanse
23. april - 25. april
Hamar
Fagkoordinator Hilde Frostad
Faggruppe for yrkesfag, dialogkonferanse
24. april - 25. april
Jæren hotell/Åna fengsel
Fagkoordinatorane Tone L. Hassel, Jan Roger Hildrum og Edvin Berg
Faggruppe for IKT-ansvarlege i opplæring i kriminalomsorga, dialogkonferanse
12. juni - 13. juni
Clarion Hotel, Dronning Eufemias gate 15, Oslo
Fagkoordinatorar for IKT, opplæring i kriminalomsorga
Vis alle