Etter internasjonale konvensjonar skal ingen nektast rett til utdanning. Retten til opplæring og utdanning er den same for innsette i fengsel som for andre borgarar i Noreg. Fylkeskommunane er fagleg og administrativt ansvarlege for utdanninga i fengsla. Det er lokale vidaregåande skular som har det praktiske ansvaret for opplæringa. Statsforvaltaren i Vestland er delegert (frå Udir) eit fagleg koordinerande ansvar for opplæringa innan kriminalomsorga i Noreg.

Hendingar

Leiarsamling for opplæring innanfor kriminalomsorga
14. februar - 15. februar
Gardermoen (Comfort Hotel Runway)
Statsforvaltaren i Vestland og Akerhus fylkeskommune
Faggruppe for norsk, språk og samfunnsfag, dialogkonferanse
6. mars - 8. mars
Trondheim
Fagkoordinatorane Rosie Thompson, Mandeep S. Samdani og Kirsti Kvalø
Faggruppe for rådgivarar, dialogkonferanse
23. april - 25. april
Hamar
Fagkoordinator Hilde Frostad
Vis alle