Etter internasjonale konvensjonar skal ingen nektast rett til utdanning. Retten til opplæring og utdanning er den same for innsette i fengsel som for andre borgarar i Noreg. Fylkeskommunane er fagleg og administrativt ansvarlege for utdanninga i fengsla. Det er lokale vidaregåande skular som har det praktiske ansvaret for opplæringa. Statsforvaltaren i Vestland er delegert (frå Udir) eit fagleg koordinerande ansvar for opplæringa innan kriminalomsorga i Noreg.

Hendingar

Oppikrimdagane 2023
25. april - 27. april
Kristiansand
Statsforvaltaren i Vestland, fagkoordinatorgruppa og Agder fylkeskommune
Samling for oppfølgingsklassar, TAFU og ND - 2023
20. september - 21. september
Steinkjer
Fagkoordinator for tilbakeføring, oppfølgingsklassen "Furuskogen" og Statsforvaltaren i Vestland
Vis alle