Kurs og konferansar

Dato Arrangement Arrangør Stad
Oktober 2021
20. okt - 21. okt
Samling for oppfølgingsklassar, TAFU og ND
Fagkoordinator for tilbakeføring , TAFU og Statsforvaltaren i Vestland
Stavanger
21. okt - 22. okt
Samling med tema: Unge innsatte, 15 – 24 år
Statsforvaltaren i Vestland og fagkoordinatorane for temaet unge innsette
Clairon Hotel, Stavanger
Mai 2022
03. mai - 05. mai
Oppikrimdagane 2022
Statsforvaltaren i Vestland og fagkoordinatorane OIK
SAS, Radisson Blue, Tromsø