Kurs og konferansar

Vis for år

Dato Arrangement Arrangør Stad
September 2023
20. sep - 21. sep
Samling for oppfølgingsklassar, TAFU og ND - 2023
Fagkoordinator for tilbakeføring, oppfølgingsklassen "Furuskogen" og Statsforvaltaren i Vestland
Steinkjer