Leiarsamling for opplæring innanfor kriminalomsorga

Statsforvaltaren i Vestland inviterer leiarar innanfor opplæring i kriminalomsorga til leiarsamling 14. og 15. februar 2024 på Comfort hotel runway på Gardermoen. 

Leiarsamlinga erstatter oppikrimdagane

Frå og med 2024 går Oppikrimdagane ut, og for leiarar blir den erstatta med denne samlinga. Bakgrunnen for endringane kan du lese i denne artikkelen.

Førebels program er no lagt ut. Det kan kome mindre endringar i dette fram til samlinga. 

Påmeldingsfrist er 13. januar

Målgruppa for leiarsamlinga er fylkesbyråkratar, rektorar og avdelingsleiarar. 

Trykk her for å gå til påmeldingsskjemaet. Siste frist for påmelding er 13. januar. 

Publisert 10.08.2023
Dato:
14. februar 2024 11:00 - 15. februar 2024 14:00
Stad:
Gardermoen (Comfort Hotel Runway)
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland og Akerhus fylkeskommune
Målgruppe:
Fylkesbyråkratar, rektorar og avdelingsleiarar innan opplæring i kriminalomsorga
Påmeldingsfrist:
13. januar 2024 23:00