Forskning frå UiB

Aktuelle publikasjonar frå forskergruppa Bergen Cognition and Learning Group (BCLG) ved UiB, som Statsforvaltaren i Vestland har FOU-avtale med.   

Fagfellevurderte artiklar på engelsk

Manger, T., Eikeland, O.J., & Asbjørnsen, A. E. (2018). Why do prisoners not participate in education? Analyses of barriers to prison education in Norway. International Review of Education - Journal of Lifelong Learning.

Roth, B.B., Westrheim, K., Jones, L.Ø., & Manger, T. (2017). Academic self-efficacy, educational motives, and aspects of the prison sentence as predictors for participation in prison education. The Journal of Correctional Education, 68, 19-40.

Roth, B. B., Asbjørnsen, A.E., & Manger, T. (2016). The relationship between prisoners’ academic self-efficacy and participation in education, previous convictions, sentence length, and portion of sentence served. Journal of Prison Education and Reentry, 3, 106-121.

Chen, X. J., Leith, H., Aarø, L. E., Manger, T., & Gold, C. (2016). Music therapy for improving mental health problems of offenders in correctional settings: Systematic review and a meta-analysis. Journal of Experimental Criminology.

Asbjørnsen, A.E., Eikeland, O.J., & Manger, T. (2015). Symptoms of ADHD are related to education and work experience among incarcerated adults. Journal of Prison Education and Reentry, 2, 18-30.

Hetland, H., Iversen, A., Eikeland, O.J., & Manger, T. (2015). Former welfare clients in prison: Education and learning difficulties. European Journal of Social Work. 18, 198-210.

Roth, B.B. & Manger, T. (2014). The relationship between prisoners’ educational motives and previous incarceration, sentence length, and sentence served. London Review of Education. 12, 209-220.

Westrheim, K. & Manger, T. (2014). Iraqi prisoners in Norway: Educational background, participation, preferences and barriers to education. Journal of Prison Education and Reentry, 1, 6-19.

Manger, T., Eikeland, O.J., & Asbjørnsen, A.E. (2013). Effects of educational motives on prisoners' participation in education and educational desires. European Journal of Criminal Policy and Research, 19, 245-257. 

Jones, L.Ø. ,Manger, T., Eikeland, O.J., & Asbjørnsen, A.E. (2013). Participation in prison education: Is it a question of efficacy-beliefs rather than actual skills? Journal of Correctional Education, 64, 41-62.

Jones, L.Ø., Varberg, J., Manger, T., Eikeland, O.J., & Asbjørnsen, A.E. (2011). Reading and writing self-efficacy in incarcerated adults. Learning and Individual Differences, 22, 343-349.

Jones, L.Ø., Asbjørnsen, A.E., Manger, T., & Eikeland, O.J. (2010). An examination of the relationship between self-reported and measured reading and spelling skills among incarcerated adults in Norway. Journal of Correctional Education, 62, 26-50.

Manger, T., Eikeland, O.J., Diseth, Å., Hetland, H., & Asbjørnsen, A.E. (2010). Prison inmates’ educational motives: Are they pushed or pulled? Scandinavian Journal of Eductional Research, 54, 535-547.

Dalen, K. & Jones, L.Ø. (2010). Ethical monitoring: conducting research in a prison setting. Research Ethics Review 6(1), 10-16.

Asbjørnsen, A.E., Jones, L.Ø., Munkvold, L.H., Obrzut, J.E., & Manger, T. (2010). An examination of shared variance in self-report and objective measures of attention in the incarcerated adult population. Journal of Attention Disorder, 14, 182-193.

Diseth, Å., Eikeland, O.J., Manger, T. & Hetland, H. (2008). Education of prison inmates: course experience, motivation, and learning strategies as indicators of evaluation. Educational Research and Evaluation, 14, 201-214.

Hetland, H., Eikeland, O.J., Manger, T., Diseth, Å, & Asbjørnsen, A.E. (2007). Educational background in a prison population. Journal of Correctional Education, 58,145-156.

Manger, T., Eikeland, O.J., Asbjørnsen, A.E., & Langelid, T. (2006). Educational intentions among prison inmates. European Journal of Criminal Policy and Research, 12, 35-48. 

Innsendte manus

Manger, T., Hetland, J., Eikeland, O.J., Jones, L.Ø., & Asbjørnsen, A.E. (2019). Prisoners’ educational motivation from the perspective of self-determination theory. Evidence from a population of Norwegian prisoners. Sendt til publisering.

Fagfellevurderte artikler på norsk

Jones, L. & Asbjørnsen, A.E. (in press). Selvrapporterte leseferdigheter blant unge voksne i Norge. Psyche og Logos.

Manger, T., Eikeland, O.J. & Asbjørnsen, A.E. (2017). Innsette i fengsel under 25 år: Tek utdanning, men har vanskar med lesing, skriving, rekning og ADHD. Bedre Skole,, 29, 32-39.

Manger, T., Eikeland, O.J. og Asbjørnsen, A.E. (2017). Norske innsette: Mangelfull utdanning og risiko for utanforskap. Spesialpedagogikk, 82, 49-60.

Asbjørnsen, A.E., Jones, L.Ø., Eikeland, O.J. & Manger, T. (2016). Spørreskjema om voksnes lesing (SLV) som screeninginstrument for leseferdigheter. Erfaringer fra bruk i en surveyundersøkelse blant norske innsatte. Norsk Tidsskrift for Logopedi, 62, 14-25.

Manger, T., Eikeland, O.J., Jones, L.Ø. & Asbjørnsen, A.E. (2014). Innsette med lærevanskar ønskjer opplæring under soning. Spesialpedagogikk, 79, 70-78.

Manger, T., Eikeland, O.J. & Asbjørnsen, A.E. (2011). Utdanningskompetanse hos innsette i norske fengsel. Spesialpedagogikk, 76, 20-29.

Eikeland, O.J., Manger, T. & Fjeldstad, J. (2007). Innsette og rett til vidaregåande opplæring. Spesialpedagogikk, 72, 42-47.

Manger, T. & Eikeland, O.J. (2005). Utdanning hos innsette i fengsel. Spesialpedagogikk, 70, 13-19.

Bøker på norsk

Langelid, T. & Manger, T. (2005). Læring bak murene. Fengselsundervisningen i Norge. Bergen: Fagbokforlaget.

Westrheim, K.G. & Eide, H.M.K. (Eds.) (2019). Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Bergen: Fagbokforlaget.

Bokkapittel på engelsk

Jones, L.Ø., & Manger, T. Literacy skills, academic self-efficacy, and participation in prison education. I D. Perin (Ed.), Handbook of Adult Literacy. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Bokkapittel på norsk

Jones, L. (2019). Kvinner i fengsel. I K.G. Westrheim & H.M.K. Eide (Eds.), Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Bergen: Fagbokforlaget.

Manger, T., Asbjørnsen, A.E. & Eikeland, O.J. (2019). Utdanning i fengsel. Implikasjonar for fengselsbetjentane. I K.G. Westrheim & H.M.K. Eide (Eds.), Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Bergen: Fagbokforlaget.

Westrheim, K.G. & Manger, T. (2019). Utenlandske innsatte: Høy utdanningsmotivasjon men mange hinder. I K.G. Westrheim & H.M.K. Eide (Eds.), Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Bergen: Fagbokforlaget.

Westrheim, K.G. & Eide, H.M.K. (2019). Kunnskapsbasert straffegjennomføring. Introduksjon. I K.G. Westrheim & H.K. Eide (Eds.), Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Bergen: Fagbokforlaget.

Westrheim, K.G. & Eide, H.M.K. (2019). Fengselsbetjentens rolle i oppfølging av utdanning- og opplæringstilbud til innsatte. I K.G. Westrheim & H.K. Eide (Eds.), Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Bergen: Fagbokforlaget.

Manger, T. (2012). Ei kunnskapsbasert kriminalomsorg og opplæring. I S. Olsen (Ed.). Virker straff. Oslo: Scandinavian Academic Press. 

Forskningsartiklar på engelsk

Chen, X.J., Leith, H., Aarø, L.E., Manger, T., & Gold, C. (2015). Protocol for a systematic review and meta-analysis. Cornell University, Ithaca, NY, USA: arXiv 2015.

Westrheim, K. & Manger, T. (Eds.) (2013). Ethnic minority prisoners in Nordic prisons: Educational background, preferences and needs. A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Bergen: County Governor of Hordaland.

Eikeland, O.J., Manger, T. & Asbjørnsen, A.E. (Eds.) (2009). Education in Nordic Prisons. Prisoners’ educational backgrounds, preferences and motivation. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Forskningsartiklar på norsk og andre skandinaviske språk 

Asbjørnsen, A.E., Manger, T., Jones, L.Ø., & Eikeland, O.J. (2017). Norske innsatte: Kartlegging av lesevansker og oppmerksomhetsvansker 2015. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Eikeland, O.J., Manger, T. & Asbjørnsen, A. (2017). Innsatte fra Albania, Litauen og Polen: Utdanning, arbeid, ønske og planer. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

*Westrheim, K. & Eide, H. M. K., & Jones, L. Ø.  (2017). «Vi er ganske gode i hverdagen». Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon i norske fengsler. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Eikeland, O.J., Manger, T. & Asbjørnsen, A.E. (2016). Norske innsette: Utdanning, arbeid, ønske og planar. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Manger, T, Eikeland, O.J. & Asbjørnsen, A.E. (2016). Norske innsette: Utdanningsmotivasjon og hinder for utdanning i fengsel. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Asbjørnsen, A.E., Manger, T., Jones, L.Ø., & Eikeland, O.J. (2014). Norske innsatte: Lesevansker og oppmerksomhetsvansker. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Eikeland, O.J., Manger, T, Gröning, L., Westrheim, K., & Asbjørnsen, A.E. (2014). Innsatte frå Litauen, Polen og Nigeria: Utdanning, arbeid og kompetanse. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Manger, T., Eikeland, O.J., Roth, B.B., & Asbjørnsen, A.E. (2013). Nordmenn i fengsel: Motiv for utdanning. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Eikeland, O.J., Manger, T., & Asbjørnsen, A.E. (2013). Nordmenn i fengsel: Utdannning, arbeid og kompetanse. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Jones, L.Ø., Asbjørnsen, A.E., Manger, T., & Eikeland, O.J. (2013). Innsatte i norske fengsel: Lese- og skriveferdigheter og mestringsforventningers betydning for deltakelse i utdanning. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Westrheim, K. & Manger, T. (2012) (red.) Utenlandske innsatte i nordiske fengsler. Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Westrheim, K., Manger, T., Eikeland, O.J., Hetland, H. & Ludvigsen, K. (2012). Innsatte med irakisk bakgrunn i norske fengsel: En kvalitativ undersøkelse av utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Asbjørnsen, A.E., Eikeland, O.J., & Manger, T. (2011). Innsatte i norske fengsel. Leseferdigheter og oppmerksomhetsvansker. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, utdanningsavdelinga.

Manger, T., Eikeland, O.J., & Asbjørnsen, A.E. (2010). Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning under soning. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Eikeland, O.J., Manger, T., & Asbjørnsen, A.E. (2010). Innsette i norske fengsel: Kompetanse gjennom utdanning og arbeid. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Eikeland, O.J., Manger, T., & Asbjørnsen, A.E. (Eds.) (2008). Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og –motivasjon. København: Nordisk Ministerråd.

Asbjørnsen, A.E., Jones, L.Ø., & Manger, T. (2008). Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 3: Leseferdigheter og grunnleggende kognitive ferdigheter. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland.

Asbjørnsen, A.E., Jones, L.Ø., & Manger, T. (2007). Innsatte i Bergen fengsel. Delrapport 2: Lesevaner, leseerfaringer og leseferdigheter. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland.

Asbjørnsen, A.E., Manger, T., & Jones, L.Ø. (2007). Leseferdigheter og lesevaner blant innsatte i Bergen fengsel. Delrapport 1: Leseferdigheter blant innsatte. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Diseth, Å., Eikeland, O.J., & Manger, T. (2006). Innsatte i norske fengsel: Utdanningskvalitet, læringsstrategier og motivasjon. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Manger, T., Eikeland, O.J., Diseth, Å., & Hetland, H. (2006). Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Eikeland, O.J., Manger, T., & Diseth, Å. (2006). Innsette i norske fengsel: Utdanning, utdanningsønske og rett til opplæring. Bergen. Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Eikeland, O.J. & Manger, T. (2004). Innsette i norske fengsel: Utdanning og utdanningsønske. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland.