Oppikrimdagane 2021

Oppikrimdagane 2021: leder- og fagsamling for opplæring innanfor kriminalomsorga - Digital fagkonferanse vart gjennomførd 27. - 29. april.

Statsforvaltaren i Vestland og dei nasjonale fagkoordinatorane inviterte alle tilsette i skolekstoren som arbeider med opplæring innanfor kriminalomsorga. 

Oppikrimdagane 2021 er to digitale samlingar i eitt.

Hovudkonferanse 

Tidlegare fagsamlinga "Inspirasjon og deling"
Onsdag 28.april kl 09:30 - 15:00
Torsdag 29.april kl 09:30 - 14:00


Skoleleiar- og eigarsamling 

Dagen før hovudkonferansen
Tysdag 27. april kl. 09.30 - 15:00 

Målgruppe

Tysdag 27. april: leiarar, rektorar og fylkesadministrasjon 
Onsdag 28.april: plenum og tverrfaglege parallellsesjonar -  for alle
Torsdag 29.april: program i faggrupper - for fagnettverka

Program og PP frå nokre av innlegga finn du til høgre. 

Publisert 29.04.2021