Våre publikasjonar

Våre publikasjonar i kronologisk rekkefølgje. Publikasjonar som ikkje har lenkje kan vi sende deg ved førespurnad.

2024

Asbjørnsen, Arve, Jones, Lise Øen, Eikeland, Ole Johan, Eidsvåg, Sunniva og Manger, Terje: Norske innsatte: Opplæringsbehov hos norske innsatte som har hatt tidlig kontakt med hjelpeapparatet. Rapport 1 2024

2023

Asbjørnsen, Arve, Jones, Lise Øen, Eikeland, Ole Johan og Manger, Terje: 
Kommunikasjonsferdigheter blant norske innsatte. Rapport 1 2023

2022

Eikeland, Ole Johan, Øen Jones, Lise, Manger, Terje og Asbjørnsen, Arve: Norske innsette: Utdanning før og under soning, ønsker og planar. Rapport 1/2022 

2017

Eikeland, Ole Johan, Manger, Terje og Asbjørnsen, Arve: Innsette fylkesvis: Utdanning, aktivitet, ønske og planar. Rapport 4/2017 

Westrheim, Kariane, Eide, Helene Marie Kjærgård og Jones, Lise Øen: «Vi er ganske gode i hverdagen…»: Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon i norske fengsler. Rapport 3/2017. 

Asbjørnsen, Arve, Manger, Terje, Lise Øen Joens og Eikeland, Ole Johan: Norske innsatte: kartlegging av lesevansker og oppmerksomhetsvansker 2015. Rapport 2/2017

Eikeland, Ole Johan, Manger, Terje og Asbjørnsen, Arve: Insatte fra Albania. Litauen og Polen: Utdanning, arbeid, ønske og planar. Rapport 1/2017 

2016

Eikeland, Ole Johan, Manger, Terje og Asbjørnsen, Arve: Norske innsette: Utdanning, arbeid, ønske og planar. Rapport 2/2016 

Manger, Terje, Eikeland, Ole Johan, og Asbjørnsen, Arve: Norske innsette: Utdanningsmotivasjon og hinder for utdanning i fengsel. Rapport 1/2016 

2014

Asbjørnsen, Arve, Manger, Terje, Lise Øen Joens og Eikeland, Ole Johan: Norske innsatte:Lesevansker og oppmerksomhetsvansker. Rapport 2/2014

Eikeland, Ole Johan, Manger, Terje, Gröning, Linda, Westrheim, Kariane og Asbjørnsen, Arve: Innsatte fra Litauen, Polen og Nigeria: Utdanning, arbeid og kompetanse. Rapport 1/2014

2013

Manger, Terje, Eikeland, Ole Johan, Roth, Beate Buanes og Asbjørnsen, Arve: Motiv for utdanning. Rapport 4/2013 

Eikeland, Ole Johan, Manger, Terje og Asbjørnsen, Arve: Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse. Rapport 3/2013

Jones, Lise Øen, Manger, Terje og Eikeland, Ole Johan: Innsatte i norske fengsel: Lese- og skriveferdigheter og mestringsforventningers betydning for deltagelse i utdanning. Rapport 2/2013.

Westrheim, Kariane and Manger, Terje (Eds.): A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Report 1/2013

2010

Manger, Terje, Eikeland, Ole Johan og Asbjørnsen, Arve: Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning under soning. Rapport 3/2010

Alfsen, Camilla, Hanssen. Åge og Sissel Lyngvær Ramstad: ”Din tur til å bevise” Realkompetansevurdering i opplæringen innenfor kriminalomsorgen (2007-2009). Sluttrapport

Sund, Anniken: Sporskifte — Pedagogisk entreprenørskap i kriminalomsorgen

Asbjørnsen, Arve, Ole Johan Eikeland og Manger, Terje: Innsette i norske fengsel: Kompetanse gjennom utdanning og arbeid

2009

Dullum, Jane og Hansen, Nina Lindbo: "Fange og student?" Et utredningsprosjekt om universitets- og høyskoleutdanning for innsatte i norske fengsler

2007

Asbjørnsen, Arve, Manger, Terje og Jones, Lise Ø.: Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 3: Leseferdigheter og grunnleggende kognitive ferdigheter

Asbjørnsen, Arve, Manger, Terje og Jones, Lise Ø.: Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 2: Lesevaner leseerfaringer og leseferdigheter

Asbjørnsen, Arve, Manger, Terje og Jones, Lise Ø.: Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 1: Leseferdigheter og lesevansker

2006

Diseth, Åge, Eikeland, Ole-Johan og Manger, Terje: Utdanningskvalitet, læringsstrategier og motivasjon

Manger, Terje, Eikeland, Ole-Johan, Diseth, Åge og Hetland, Hilde: Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning

Eikeland, Ole-Johan, Manger, Terje og Diseth, Åge: Innsette i norske fengsel: Utdanning, utdanningsønske og rett til utdanning

Ingebrigtsen, Oddbjørn og Susegg, Brit Arna: Med mestring som erfaring som erfaring og samfunnet som mulighet

2004

Øgrim, Leikny: Fleksibel læring for straffedømte: Innsette I norske fengsel: Utdanning og utdanningsønske

Lund, Andreas: Fire skolers bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Recommendations from the group nominated to monitor the evaluation of education in Norwegian prisons/Forslag til tiltak frå oppfølgingsgruppa for evaluering av fengselsundervisninga

Evaluering av fengselsundervisninga, Kompendium med oppsummeringskapitla frå forskingsrapportane Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga

2003

Ravneberg, Bodil: Undervisning og opplæring i det moderne fengslet. Dannende eller disiplinerende? En undersøkelse av fengselsundervisningen i Bergen og Oslo

Pettersen, Tone, Skaalvik, Einar M. og Finbak, Liv: Løslatelse til hva? Elevers forberedelser til løslatelse og tiden etter soning

Skaalvik, Einar M., Finbak, Liv og Pettersen, Tone: Undervisning i fengsel. På rett kjøl?

Rognaldsen, Svein: Evaluering av fengselsundervisningen med vekt på systemnivået og kriminalomsorgens totale opplæringsvirksomhet

Sandvik, Anne Berit: Hva passer for kvinner? Undervisning for kvinnelige fanger i fire norske fengsler

2002

Skaalvik, Einar M., Finbak, Liv og Pettersen, Tone: Begrunnelse og formål med fengselsundervisningen.

Viljugrein, Tone: Skole, språk og fengsel. Undervisning av mannlige minoritetsspråklige fanger i fire norske fengsel